Patient ervaringen

ZKN, de branche vereniging voor zelfstandige klinieken, waartoe Kliniek Voorne Putten behoort, heeft inzake de Corona discussie het standpunt ingenomen dat er een plaats moet blijven voor urgente medisch specialistische zorg. Kliniek Voorne Putten heeft dan ook besloten deze zorg vooralsnog te blijven leveren. Wat precies urgente zorg is, blijft een samenspraak tussen patient en kliniek. Vast staat dat de huisartsen patienten kunnen blijven doorverwijzen naar Kliniek Voorne Putten. Om het contactmoment zoveel  mogelijk te mijden, zullen wij consulten doen via telefonische c.q. video consulten om onze patienten maximaal te faciliteren. Geplande cosmetische zorg zal naar een later tijdstip worden verplaats. Dit om de gezondheid van onze patienten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen en materialen in te zetten voor medisch noodzakelijke zorg. 

 


Het verhaal